Enkele weken geleden werd, voor de zoveelste keer, het Vlaams huis Gezelle te Roeselare via een nachtelijke aanval door linkse extremisten zwaar beschadigd. Een tweetal ‘democraten’ sloegen met ijzeren staven ramen en buitenverlichting aan diggelen.

Vrijdagavond werd een grootse solidariteitsavond georganiseerd in de vorm van een Vlaamse zangavond die geleid werd door Peter Logghe bijgestaan door o.m. Francis Van den Eynde en Jan Janssens met trekzak. Tijdens deze solidariteitsavond konden we Filip, de uitbater van Vlaams huis Gezelle, de samengebrachte som van € 1500 overhandigen om de schade te herstellen.

Dat er heel wat Voorpostmilitanten aanwezig waren hoeft geen betoog. Het werd een sfeervolle avond waarbij nog maar eens duidelijk werd dat solidariteit geen ijdel woord is.