Op 13 november stond plotsklaps het nieuws vol over het voorstel van de meerderheidspartijen om de naam van de provincie Antwerpen om te vormen naar die van Midden-Brabant. Voorpost Leuven vond het dan ook een mooie gelegenheid om over het plotsklapse actueel geworden Brabant een vorming te organiseren samen met NSV! Leuven.

Twee weken later, op woensdag 26 november 2014 vond de eigenlijke vorming plaats te Leuven met als spreker Francis Van den Eynde, die zelf een gelijkaardig voorstel tot naamswijziging samen met Rita de Bont reeds in 2008 indiende. En die tevens uit het Brabantse Brussel afkomstig is. De juiste man op de juiste plaats dus om een woordje uitleg te geven over waar die naam Midden-Brabant nu net vandaan komt en om de geschiedenis van het hele historische hertogdom uit de doeken te doen.

Van den Eynde ging eerst met een korte inleiding van start die de term ‘Vlaanderen’ duidde (historisch Graafschap Vlaanderen versus huidige Vlaamse gemeenschap) om daarna verder te gaan met de algemene geschiedenis van het ernaast gelegen Hertogdom Brabant.

De aanwezigen kregen de gehele geschiedenis te horen, van bij de graven van Leuven over de slag bij Woeringen tot de bezetting van onze regio’s door de Fransen in 1795 en de daarmee gepaard gaande definitieve verdeling van de historische Dietse Graafschappen en Hertogdommen in kleinere departementen die uiteindelijk zouden evolueren naar de hedendaagse provincies Noord-Brabant, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant.

Dit alles werd, zoals gewoonlijk het geval is bij Francis Van den Eynde, zeer boeiend gebracht. Een zeer interessante avond dus!