In de omgeving van de gemeente Heuvelland vond het 31ste Pinksterkamp plaats. Heuvelland ligt aan de grens met de staat Frankrijk, maar beter gezegd met Zuid-Vlaanderen. Een mooie omgeving voor een leuke ploeg deelnemers uit noord en zuid. De meeste deelnemers arriveerden op vrijdagavond.

Evenals vorig jaar werden de activiteiten ook op deze zaterdag ingevuld door Voorpost Nederland en op zondag door Voorpost Vlaanderen. De zaterdag werd, na de officiële opening, met behulp van enkele filmpjes een vorming/discussie georganiseerd over hoe om te gaan met nieuwe tendensen in nationalistische kringen en hoe we nieuwe mensen kunnen blijven aantrekken.

De zaterdagmiddag staat bijna traditioneel in het teken van sport en spel. De deelnemers vormden groepen die ieder de opdracht kregen om een spandoek te maken over een bepaald onderwerp. Inhoud en creativiteit werden hierbij beloond. Omdat de opdracht redelijk vrij werd gelaten was de gekozen thematiek zeer uiteenlopend. Het tweede deel van de middag bestond uit een spel met waterbalonnen, waarbij menigeen een nat pak opliep.

In de avond was er de ruimte voor een wat serieuzer spel, waar Sjors de kwismeester was in een kwis met vragen over de Nederlands en Vlaamse geschiedenis, de nationalistische beweging en over Voorpost. De prijs voor de winnende ploeg van de middag en de avond bestond uit eeuwige roem.

Op zondagochtend kwam Jos Wouters uit de regio vertellen over Zuid-Vlaanderen. Een stuk Vlaanderen dat bestuurkundig deel uitmaakt van het noordwesten van de staat Frankrijk. In de middag vertrokken de Pinksterkampers naar Godewaersvelde in Zuid-Vlaanderen om vandaar uit met een mooie wandeling van 10 kilometer naar de Katsberg te bezoeken. Eenmaal terug van de warme wandeling smaakte het gerstenat in Vlaams Huis Blauwershof bijzonder goed. Na een verblijf in deze sympathieke kroeg reden de Voorposters weer richting de bivakplaats alwaar een bijzonder goed verzorgde braai in gereedheid werd gebracht. De keukenploeg had de groenteschotel zeer mooi opgediend. Het eten ging er na de flinke wandeling in het heuvellandschap goed in!

Met het ondergaan van de zon werd het kampvuur ontstoken. Een speciale ‘ereplaats’ bovenop de houtstapel kreeg het belgische vod. Deze ging dan ook al rap smeltend ten onder. Onder de verlichting van het houtvuur werden de zangbundels gebruikt om menig lied mee te zingen. En het werd laat.

De prachtige accommodatie vormde de achtergrond van een zeer geslaagd weekeinde met een hoop plezier onder de deelnemers. De weergoden waren ons ook dit jaar gunstig gezind.

Mede door het mooie weer was op maandag iedereen vroeg uit de veren waarna als spoedig met de grote schoonmaak kon worden begonnen. Vervolgens de reis huiswaarts. In 2011 wordt het Pinksterkamp gehouden van 10 t/m 13 juni.