Wegens falend beleid en terugvallende bezoekersaantallen, wil het Museum aan de IJzer hun kas spijzen door hét monument bij uitstek dat de strijd van Vlaamse soldaten in de Eerste Wereldoorlog symboliseert, gaan vercommercialiseren en er onder andere babyborrels en bedrijfsfeestjes laten organiseren. Dit maakt ons, Vlamingen die wel op een bewuste en respectvolle manier omgaan met onze Vlaamse strijders uit de Eerste Wereldoorlog, uitermate verontwaardigd en zelfs kwaad. Wij gaan met respect en deemoed om met ons Vlaams erfgoed en de nagedachtenis van zij die vochten voor onze vrijheid, vrede en ontvoogding en daar horen bedrijfsfeestjes en babyborrels niet bij. In 1996 verklaarde Lionel Vandenberghe op de bedevaart nog: “Op dit dodenveld passen alleen ingetogenheid en sereniteit”.

Daarom houden we een serene voettocht van het station van Diksmuide richting de site van de IJzertoren, het wordt als het ware een rouwmars met naast leeuwenvlaggen ook zwarte vlaggen.

Stop de vermarkting en instrumentalisering van de IJzertoren!

Wij eiseen dat haar sacrale schoonheid in ere wordt gehouden!