Vorige week raakte bekend dat er in het opvangcentrum Reno aan de Gentse Rigakaai drie vluchteling verblijven waarbij schurft is vastgesteld. Twee andere vluchtelingen op het Ponton bleken daarbovenop aan tuberculose te lijden.

Volgens Voorpost is de maat meer dan vol, door de hoge instroom van migranten halen we niet enkele financiële en economische problemen op de hals maar importeren we ook veel problemen zoals laaggeletterdheid, uitkeringsafhankelijkheid, hoge schooluitval, vrouwenonderdrukking, eerwraak, gedwongen huwelijken, meisjesbesnijdenis, enz.
Bovenop deze problemen importeren we dan nog eens besmettelijke ziektes als TBC en schurft zoals laatst is vastgesteld in het opvangcentrum Reno.

Volgens Gents OCMW-voorzitter Rudy Coddens is er geen enkele reden tot paniek…
Voorpost deelt hierbij een andere mening. De problemen in verschillende opvangcentra stapelen zich op, de massa-immigratie zorgt al jaren voor problemen en brengt ons land in gevaar. Er worden teveel immigranten toegelaten met een erg afwijkende cultuur wat voor ontelbaar veel problemen zorgt, maar er is vooral geen enkele reden tot paniek..

Voorpost voert vandaag actie aan het Gents opvangcentrum Reno om de alarmbel te luiden, want er is wel degelijk reden tot paniek. De asielinvasie moet onmiddellijk stoppen en er moet dringend werk gemaakt worden van een defensief remigratiebeleid, de asielinvasie maakt ons ziek!

Bart Vanpachtenbeke
Voorzitter Voorpost

Nick Van Mieghem
Actieleider Voorpost Vlaanderen

20160919_Gent-03 20160919_Gent-01