Op zaterdag 14 april 2012 werd in de Kroatische hoofdstad Zagreb een conferentie georganiseerd door de nationalistische partij HČSP (Hrvatska Čista Stranka Prava) die wekenlang de Kroatische media beheerste.  Ook Voorpost werd uitgenodigd en stuurde een vertegenwoordiger. Zowel het congres zelf als een geplande steunbetoging voor de Kroatische generaals in Den Haag deden flink wat stof opwaaien en zorgden voor algemene hysterie in het linkse kamp.

De organisatoren hadden echter beter géén groots opgezet evenement gepland op een vrijdag de 13de: vijf (!) verschillende eigenaren van zalen die de HČSP vastlegde, zwichtten de afgelopen dagen onder de druk van de politie die in burger langskwam om het de eigenaren uit het hoofd te praten de geregistreerde nationalistische partij tot hun zaal toe te laten. Niet minder dan de president én de eerste minister van Kroatië voelden zich de voorbije dagen genoodzaakt om de komst van “fascisten en neonazis” naar het land te veroordelen en te benadrukken dat “Wij de grondwettelijke plicht hebben de waarden van deze mensen te bekampen”.

Vooral het bezoek van de Hongaren Laszlo Toroczkai namens de actiegroep HVIM en Gyula Zagyva namens de partij Jobbik zat president Ivo Josipović hoog. Een kaart die door beide organisaties veel wordt gebruikt is de kaart van het Koninkrijk Hongarije van vóór het dictaat van Trianon dat op uiterst oneerlijke wijze het historische Hongarije verscheurde. Het grootste gedeelte van het huidige Kroatië lag toen binnen het 72 graafschappen tellende gebied van het Koninkrijk Hongarije. De kaart wordt gebruikt als een krachtig symbool tegen de oneerlijke opdeling die een vierde van het oorspronkelijke land in Hongaarse handen liet, maar noch Jobbik noch HVIM – HVIM is trouwens de afkorting voor “VIERENZESTIG Graafschappen Beweging” – streeft ook maar enige grenswijzigingen na ten opzichte van Kroatië. In tegendeel: vele Hongaarse nationalisten vochten tijdens de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog mee aan Kroatische zijde en brachten zo nodig het hoogste offer voor de vrijheid van dat land.

De Kroatische nationalisten weten dit en zijn dankbaar. Als de HČSP trouwens nog maar een vermoeden zou hebben gehad van enig irredentisme ten opzichte van Kroatië, hadden ze de Hongaren niet uitgenodigd: de partij wint het op het vlak van nationalistische geloofsbrieven nog steeds gemakkelijk van de socialist Josipović, die de prille onafhankelijkheid van “zijn” land wil opofferen op het EU-altaar. Maar de president speelde dus de man in plaats van de bal en verklaarde dat sommige van de uitgenodigden “de territoriale integriteit van ons land in vraag stellen”(sic) en kondigde aan dat zowel de conferentie als de betoging, die beide eerder volgens de regels waren aangevraagd en toegestaan, zouden worden verboden.

Gisteren, aangemoedigd door de linkse hetze die van overheidswege werd aangewakkerd, werd de webstek van HČSP gehackt door “Hacktivists Anonymous”. Ook vandaag verdween de webstek een aantal keren van het internet. Dat hield de jonge wolven van de HČSP niet tegen om het congres toch te laten doorgaan in de eigen lokalen in centrum Zagreb, in de inderhaast klaargemaakte zaal. De vijftig aanwezigen zaten dan ook opeengepakt. Seth Van Passel gaf er een toespraak namens Voorpost. Naast hem waren er ook bijdragen vanwege de Bulgaren van de VMRO  en de Bulgarski Nationalen Soyuz, de Hongaren van HVIM en Jobbik, en enkele Duitse en Franse gastsprekers.

Aangezien de Kroatische president verklaarde dat de buitenlandse delegaties slechts welkom zijn als toeristen, zullen zij morgen door hun Kroatische gastheren worden rondgeleid op een toeristische trip door Zagreb en omgeving. Tenslotte kan de geplande betoging door het verbod niet doorgaan. Het is echter opmerkelijk dat de hoogste verantwoordelijken van de Kroatische staat op dergelijke publieke wijze de grondrechten van hun eigen onderdanen met de voeten treden. Zoals de jongerenvoorzitter van de Kroatische nationalisten reeds verwoordde: “Als hij zich zo zal gedragen als lid van zijn geliefde EU, zal hij door hen véél op de vingers getikt worden in verband met de mensenrechten in Kroatië!”