Ons actieterrein lag ditmaal in Diksmuide. Daar ging Lieven Boeve een uiteenzetting houden over de verdere uitbouw van het katholiek onderwijs in de Westhoek.

Daar diezelfde Lieven Boeve onlangs een lans brak om meer leerkrachten met hoofddoek (dus moslimleerkrachten) aan te trekken in het katholiek onderwijs was dit voor Voorpost meer dan reden genoeg om ter plaatse actie te gaan voeren. Met een twintigtal militanten vatten we post aan de ingang van de zaal en deelden pamfletten uit waarin we onze verontwaardiging uiten over de uitspraken van deze directeur-generaal.


Wat ons opviel was dat nagenoeg alle deelnemers aan deze vergadering het eens waren met de stelling van Voorpost en dat het katholiek onderwijs helemaal geen nood heeft aan islamleerkrachten.
In bijzijn van de politionele diensten had op de stoep voor de ingang van de zaal nog een pittig debat plaats tussen Voorpostmilitanten en Lieven Boeve. Een meer dan geslaagde actie de dag voor de 11 juli-herdenkingen.