Te Lokeren werden naar jaarlijkse traditie de repressieslachtoffers herdacht die verbleven in het hechteniskamp van Lokeren (HEKALO).

Zoals bij de IJzerwake vervult Voorpost een belangrijke rol wat betreft voorbereiding en organisatie van deze herdenking.

Een tiental militanten staken een handje toe bij het klaarzetten van tafels en stoelen en de tentoonstelling. Ook tijdens de misviering staken onze militanten een handje toe.

Deze herdenkingsmis bijwonen is trouwens een hele belevenis. In de kerk worden meerdere Vlaamse leeuwenvlaggen opgehangen en de mis wordt gecelebreerd door drie Vlaams-nationale priesters.

De mis werd opgeluisterd door het St lutgardiskoor van Hamme-Durme. Teksten werden voorgedragen door Pallietermedewerker Hector Van Oevelen en Wilfried Haesen. Na de preek kreeg de priester een daverend applaus. De dienst werd besloten met de drie nationale liederen waarna alle , zeker 250, deelnemers zich in de parochiezaal konden te goed doen aan gratis Vlaamse boterhammen en koffie die uitgeschonken werd door onze militanten.

70 jaar geleden september 1944

Een staat had het gezworen,
een staat had het beraamd
en de ophitsers zaten in Londen
en de moordenaars liepen op straat.

Een staat had een vrijbrief geschreven,
hen de wapens in handen gegeven
Voor de wrede terreur van de straat
en de Belgische kogels floten
en duizenden zaten in Lokeren
en duizenden werden geschaard.

En de kinderen werden getroffen;
zij hebben het jong geleerd:
dat zij niet spreken mochten
en de vrouwen werden onteerd
En de zonen, de broeders, de vaders
die de oproep uit Rome vernamen
de verdedigers van ‘heilige waarden’..
werden gefusilleerd.

Want een staat had het bevolen:
“kiest elk uwen zwarte uit,
knoop hem op aan de hoogste bomen,
doe in Vlaanderen de grote kuis!”

En toen zijn de knechten gekomen,
het gespuis van een volksvreemde staat
plunderen, verkrachten, doden…
de ratten verlieten hun holen,

Geschreven zoals het in het boekje staat.