Op zondag 19 juli 2015 nam Voorpost deel aan een conferentie van het ‘European Solidarity Front for Cyprus’ (ESFC) te Limassol (Cyprus) met vertegenwoordigers van het ESFC uit Vlaanderen, Griekenland en Cyprus zelf. Samen met een vertegenwoordiger van Voorpost werd er op de conferentie nagegaan hoe Europa Cyprus zou kunnen steunen waarbij voor Voorpost het antwoord op de vraag voornamelijk bestond uit ‘bewustmaking onder de Europeanen’. Want enkel door de Europeanen er (weer) bewust van te maken dat het noorden van Cyprus bezet wordt door Turkije kan het ongenoegen en de verontwaardiging omtrent die bezetting aangewakkerd worden waardoor er ook weer meer over het thema gedebatteerd wordt en actie rond gevoerd wordt. Zodat, hopelijk uiteindelijk, de Europeanen steeds vaker gaan manifesteren tegen deze Turkse bezetting van dit stuk Europa.

De dag na de conferentie, op maandag 20 juli 2015, bezocht de ESFC samen met haar buitenlandse gasten (want naast Voorpost en de ESFC vertegenwoordigers uit Griekenland en Vlaanderen waren er ook enkele Italianen aanwezig, later nog aangevuld met een Fransman) het EOKA museum te Nicosia (de EOKA was een paramilitaire organisatie die vanaf de jaren vijftig een guerilla voerde tegen de Britse bezetting van het eiland. Verschillende EOKA strijders en sympathisanten werden door de Britten veroordeeld tot de doodstraf door ophanging. Vele anderen stierven in gevechten met de Britse troepen) en een militaire begraafplaats waar de slachtoffers lagen die gevallen zijn tijdens de inval van Turkije op Cyprus (20 juli 1974). Gezamenlijk werd er een minuut stilte gehouden voor diegenen die hun leven lieten voor het vrije Cyprus en een bloemenkrans neergelegd bij de tientallen andere bloemenkransen die er al lagen van diverse individuen, organisaties en zelfs de Cypriotische regering.

Na deze herdenking werd er nog kort een bezoek gebracht aan een stuk grensgebied waarna er direct werd doorgereden naar het afspreekpunt voor de manifestatie die de ESFC had georganiseerd te Nicosia (hoofdstad van Cyprus) tegen de bezetting van Noord-Cyprus door Turkije. En de ESFC was niet de enige organisatie die haar eigen manifestatie had georganiseerd op deze betreurenswaardige historische dag. Verscheidene andere organisaties en verenigingen (de voetbalsupporters, de studenten, enz.) liepen, zoals de traditie dat wenst op Cyprus, onafhankelijk van elkaar hun eigen betoging.

En ook de Voorpost delegatie stapte hierin met de eigen Prinsenvlag mee om de Cypriotische bevolking te laten zien dat er ook vanuit de Nederlanden steun voor hun zaak is. Tevens had Voorpost ook eigen zelfklevers in het Grieks gemaakt die op hun beurt nogmaals de steun vanuit de Nederlanden benadrukte en gretig aftrek onder de Cypriotische nationalisten vond.

De dag werd afgesloten met een gezamenlijk traditionele Griekse maaltijd die zeer in de smaak viel van de internationale gasten en Voorpost vertegenwoordigers, er werd nog tot laat verbroederd met elkaar.

Net als bij de nationalistische Marsz Niepodległości te Warschau waar Voorpost ook ieder jaar door de organisator op uitgenodigd is en zodoende aan deelneemt schaart Voorpost zich niet achter de ideologie van alle individuele deelnemende partijen en verenigingen maar stappen we wel mee op omdat we resoluut achter het basisidee, het thema van deze betogingen staan. In het geval van de afgelopen betoging te Nicosia was dat een manifestatie voor een onbezet, vrij Cyprus, en indien de Cypriotische bevolking dat wenst, een hereniging met de rest van Griekenland.